Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen via formulär eller direkt på mail  med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

Ordförande

Anna-Karin Lundin

   

Ledamot
Lars Nyberg, (kassör)
      

Ledamot 
Andreas Cederlund
 

Ledamot 
Fredrik Berntsson
 

Ledamot
Stig Karlsson
 

Suppleant
Staffan Nordlund
 

Suppleant
Joakim Lagerqvist

 

Suppleant
Cecilia Sonne Gruvstad