För mäklare

Reviderat 2022-01-08

Stadgarlänk
Årsredovisningarlänk
Ekonomisk planlänk
Energideklaration: länk
Teknisk och ekonomisk förvaltare: Fastighetsägarna Service Stockholm

Avgiften: I avgiften ingår värme, varmvatten, bredband från Ownit (1000 mbit/s), det grundläggande TV-utbudet från Tele2, samt ett bostadsrättstillägg. Det finns inga planerade förändringar av avgifter i föreningen. Avgiftsnivån för nästkommande år sätts i samband med budgetmöte under sista kvartalet varje år.

Mark: Föreningen äger marken.

Renoveringar: Under 2021 gjordes ett byte av köldmedierör och en uppgradering av passagesystem. Större planerade renoveringar i närtid är renovering av trapphus (2022). Under 2022 kommer också bland annat OVK och stamspolning genomföras.

Garageplats: Föreningen har ett garage med 27 p-platser som uthyres till medlemmar. För närvarande är det kö, väntetiden är mellan ett och två år beroende på omsättning. Kostnaden är 1350 kr/månaden, laddplats kostar ytterligare 150 kr/månaden plus debitering 1,50 kr per kWh (ex moms).

Medlemskap: Föreningen godkänner inga juridiska personer som medlemmar. Medlemmar ska bo i sin bostadsrätt. 

Godkännande av medlemsskap: För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelserFöreningens organisationsnummer är 556155-8205.

Kontakt med styrelsen: maila styrelsen på